Broszura

Prelasti
Najtrwalsza hydroizolacja do pokrycia dachów płaskich

Broszura

Prelasti
Prelasti Green zawiera 42% materiałów po recyklingu

Deklaracje właściwości użytkowych / DWU

Prelasti S/ST EN13984
wersja 01 2016

Informacja o produkcie

Prelasti S/ST
wersja 01 2016

Instrukcja montażu

Prelasti S/ST
wersja 01 2018

Przykladowe rozwiązanie

Przykład: Dach balastowany –
układ tradycyjny
wersja 01 2012

Przykladowe rozwiązanie

Przykład: Dach balastowany –
układ odwrócony
wersja 01 2012

Przykladowe rozwiązanie

Różnice układ tradycyjny – odwrócony
wersja 01 2012

Przykladowe rozwiązanie

Prelasti - Balkon
wersja 01 2012

Przykladowe rozwiązanie

Mały taras nad garażem – układ tradycyjny
wersja 03 2012

Przykladowe rozwiązanie

Mały taras nad garażem – układ odwrócony
wersja 03 2012

Przykladowe rozwiązanie

Taras prostokątny –
arkusz do samodzielnej kalkulacji
wersja 03 2012

Przykladowe rozwiązanie

Taras o dowolnym kształcie – arkusz do samodzielnej kalkulacji
wersja 03 2012

Przykladowe rozwiązanie

Uszczelnienie połączeń płyt warstwowych I koryt rynnowych:
wersja 03 2012